Unia Europejska

  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

INSPIRE

Partnerzy

Rejestracja na szkolenia specjalistyczne składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy, to weryfikacja kwalifikowalności uczestnika/uczestniczki szkolenia zgodnie z regulaminem szkolenia. Etap drugi, to ocena wiedzy i umiejętności w formie testu wiedzy w zakresie zastosowań geoinformacji i narzędzi GIS.

W celu rejestracji na szkolenie proszę wybrać poniżej miejsce i termin szkolenia, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie z informacjami przesłanymi w wiadomości e-mail.

W przypadku braku na liście instytucji, w której jest Pani/Pan zatrudniony, prosimy o zweryfikowanie czy Państwa instytucja może być beneficjentem wsparcia w ramach projektu "Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej”.

Beneficjentami/Beneficjentkami szkoleń są osoby korzystające w swojej pracy z komponentów infrastruktury informacji przestrzennej, pracownicy/pracownice jednostek samorządu terytorialnego wykonujący zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i innych, jak również pracownicy/pracownice służby geodezyjnej i kartograficznej zajmujący się zasobem GiK.

W przypadku pytań dotyczących możliwości udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem Projektu, e-mail: power@gridw.pl, tel: 22 840 66 64 wew. 108.

Obecnie nie prowadzimy zapisów na szkolenia.